Badania psychologiczne - Specjalistyczny Gabinet Psychologiczno - Psychoterapeutyczny

FOLLOW
Przejdź do treści

.

Oferta badań psychotechnicznych:
Oferujemy badania psychotechniczne z zakresu psychologii pracy.
W pracowni wykonujemy badania wstępne i okresowe:
 • Kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) oraz kandydatów na kierowców
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Instruktorów i egzaminatorów (również kandydatów na to stanowisko)

 • Kierowców pojazdów służbowych i osób pracujących na stanowisku kierowcy (kat. B)
 • Kierowców taxi
 • Badania w celu wymiany prawa jazdy

 • Badania do kursu na przewóz rzeczy
 • Badania do kursu prawa jazdy kat. C, C+E, D, D+ E
 • Badania osób wykonujących transport drogowy

 • Kierowców skierowanych przez Starostwo w związku z:
  - przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych,
  - prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej
  - spowodowaniem wypadku drogowego

 • Kierowców ze skierowaniem od lekarza
 • Badania pilotów i kierowców rajdowych
 • Badania strażaków
Psychotesty dla dysponujących bronią:
   - dla osób posiadających lub starających się o pozwolenie na broń palną (broń myśliwska, sportowa, kolekcjonerska, osobista)
   - dla pracujących przy materiałach wybuchowych
   - dla kandydatów na kuratora sądowego, sędziego, syndyka

Pracowników ochrony:
  - posiadających licencję
  - ubiegających się o licencję

Operatorów:
- wózków widłowych o napędzie elektrycznym, gazowym i spalinowym
- żurawi, podestów ruchomych, podnośników,
- maszyn budowlanych i drogowych (koparki, ładowarki, walce, dźwigi itd.)
- suwnic

Osób pracujących na wysokości

Zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Współpracujemy z lekarzem medycyny pracy

Na badania należy zgłosić się z:
- dowodem osobistym
- prawem jazdy (nie dotyczy osób z cofniętymi uprawnieniami do kierowania)
- skierowaniem (jeżeli się takowe posiada)
- skierowaniem ze Starostwa

W przypadku gdy pracodawca opłaca badanie, do wystawienia faktury potrzebne będą:
- pełna nazwa firmy
- dokładny adres
- NIP firmy
- Osoby posiadające stwierdzoną wadę wzroku, powinny zabrać na badanie swoje okulary korekcyjne
  bądź soczewki kontaktowe. Również okulary do czytania, jeżeli się takowych używają.


AKTY PRAWNE
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracyU. z 1997r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników
  z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
  w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających
  szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych,
  sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów. (Dz. U. 2010r. Nr 131 poz. 888)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014r. poz. 600)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia
  do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób pracujących na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2001r. Nr 125 poz. 1371) tekst jednolity
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzania okresowych
  bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
 • (Dz. U. 2009r. Nr 210 poz. 1627)Specjalistyczny Gabinet
Psychologiczno-Psychoterapeutyczny
Lubin - Legnica

www.psychologlubin.pl
www.psychologlubin.pl
Wróć do spisu treści