Cennik - Specjalistyczny Gabinet Psychologiczno - Psychoterapeutyczny

FOLLOW
Przejdź do treści

.

CENNIK:
Psychoterapia indywidualna
- pomaga poznać lepiej własne sposoby funkcjonowania, poprawić jakość życia.
- głównym narzędziem pracy jest rozmowa z psychoterapeutą.
- sesje odbywają się w częstotliwości od jednej do trzech w tygodniu.
- trwają 50 minut - 100 zł
_______________________________________________________________________________________

Psychoterapia par
- najczęściej rozpoczyna się w momencie, gdy pary przeżywają kryzysy w związku.
- terapia dąży do lepszego zrozumienia partnera jego motywacji działania oraz potrzeb
- 90 min - 150 zł
_______________________________________________________________________________________

Psychoterapia grupowa
- cotygodniowe spotkania tej samej grupy osób.
- kontakt z innymi członkami grupy umożliwia zaobserwowanie własnych sposobów funkcjonowania na tle innych ludzi.
- stają się oni źródłem informacji o naszym sposobie budowania relacji
- 90 min - 70 zł
_______________________________________________________________________________________

Konsultacje psychologiczne
- kilka spotkań, których celem jest określenie wraz z psychoterapeutą możliwych sposobów
oddziaływania na doświadczaną trudność życiową
- 45 min - 100 zł
_______________________________________________________________________________________

Diagnoza psychologiczna
wraz z opinią -spotkania pozwalające na określenie psychologicznego funkcjonowania człowieka w szerokim rozumieniu.     
Związane są z oceną możliwości poznawczych, sposobów reagowania w różnorodnych sytuacjach, oceną trudności
odnoszącą się do danego kryzysu rozwojowego.
Przewiduje się od trzech do pięciu spotkań diagnostycznych
- sporządzenie opinii - 150 zł,
- spotkanie 45 min - 100 zł,

_______________________________________________________________________________________

Psychoedukacja/ szkolenia
- ceny ustalane są indywidualnie w zależności od tematyki oraz specyfiki szkoleń;
_______________________________________________________________________________________

Wizyty domowe
- proponowane są osobom, które z różnych powodów nie są w stanie dotrzeć do gabinetu
- 50 min 150 zł
_______________________________________________________________________________________


BADANIA PSYCHOLOGICZNE:
Psychotesty dla kierowców : 150 zł
- zawodowych
-przedłużających uprawnienia dla kat. C, CE, D, DE
- skierowanych przez starostwo za punkty, jazdę po alkoholu lub wypadek
- przed kursem na kat. C, D, CD, DE
- egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy
- pojazdów uprzywilejowanych
_______________________________________________________________________________________

Psychotesty dla dysponujących bronią: 220 zł
- dla osób posiadających lub starających się o pozwolenie na broń palną
 (broń myśliwska, sportowa, kolekcjonerska, osobista)
- dla pracujących przy materiałach wybuchowych
- dla kandydatów na kuratora sądowego, sędziego, syndyka
_______________________________________________________________________________________

Psychotesty dla pracowników ochrony: 220 zł
- posiadających licencję
- ubiegających się o licencję
_______________________________________________________________________________________

Psychotesty dla operatorów: 100 zł
- wózków widłowych i innych
- koparek, ładowarek, żurawi
- suwnic
- innych maszyn
- dla pracujących na wysokości
- dla pracujących w górnictwie
_______________________________________________________________________________________

Specjalistyczny Gabinet
Psychologiczno-Psychoterapeutyczny
Lubin - Legnica

www.psychologlubin.pl
www.psychologlubin.pl
Wróć do spisu treści