Logopeda - Specjalistyczny Gabinet Psychologiczno - Psychoterapeutyczny

FOLLOW
Przejdź do treści

.

LOGOPEDA
Drogi Rodzicu !
Jeśli twoje dziecko ma:
• wady wymowy:
  - mowa bezdźwięczna,
  - rotacyzm (problemy z głoską r),
  - sygmatyzm (seplenienie),
  - kappacyzm lub gammacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski k i g),
  - dyslalię – zniekształca, zastępuje lub opuszcza głoski;
• problemy w nauce;
• problemy z czytaniem i pisaniem;
• mały zasób słownictwa;
• opóźniony rozwój mowy ORM;

Zgłoś się na konsultację, wysłuchamy, pomożemy i wesprzemy!
Zapraszamy!
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Obszar działania i oferta:
 - badanie i ocena rozwoju mowy dzieci
 - profilaktyka, diagnoza i terapia
 - indywidualne programy terapii
 - usprawnianie aparatu artykulacyjnego, stymulacja rozwoju mowy
 - symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania ®, programowanie języka
 - logorytmika RYTM RUCH SŁOWO ®
 - wczesna interwencja logopedyczna
 - nauka przez zabawę,
 - współpraca z rodzicami, konsultacje, materiały do domu.

1. Badanie i ocena  rozwoju mowy dzieci. Diagnoza.
   Pierwsze wizyty mają na celu określenie problemu, z jakim dziecko trafiło do logopedy.
   Spotkania obejmują wywiad z rodzicem, diagnozę logopedyczną dziecka oraz opracowanie
   planu terapii.

Diagnoza logopedyczna dzieci obejmuje ocenę:
  • funkcji pokarmowych i oddechowych u małego dziecka,
    będących podstawą do prawidłowego rozwoju artykulacji,
  • anatomiczną i funkcjonalną narządów mowy,
  • stanu rozwoju mowy, jej rozumienia i nadawania,
  • artykulacji, czyli wymowy poszczególnych głosek
    Koszt: 60 zł
______________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Profilaktyka i terapia. Indywidualny program terapii wad wymowy i zaburzeń mowy
    Zajęcia profilaktyczne wspierające rozwój mowy dzieci, które mają na celu zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości
   komunikacyjnych u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
Zajęcia mają na celu wspierać naturalny rozwój mowy u dziecka.
   Poprzez zabawę mały człowiek rozwija wszystkie umiejętności odpowiedzialne za poprawną mowę.
  Koszt: 60 zł

  Terapia logopedyczna
    W trakcie terapii logopedycznej poprzez zabawę zmniejsza się lub całkowicie usuwa nieprawidłowości mowy,
   podnosząc kompetencje językowe dzieci.
  Koszt: 60 zł
______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania ®
   Sporo dzieci ma dziś kłopoty z nauką czytania. Zajęcia z wczesnej nauki czytania prowadzone są
  w gabinecie zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej.
   Uczymy dzieci czytać, łącząc zabawę z nauką.

Wczesna nauka czytania:
   - wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej,
   - oddziałuje na wszystkie procesy poznawcze;
   - wspiera i naśladuje naturalne etapy rozwoju mowy dziecka;
   - kształtuje wyobraźnie, kreatywne myślenie, intelekt;
   - buduje poczucie własnej wartości;
   - wspomaga prawidłową artykulację głosek.
   Koszt: 60 złotych
______________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Programowanie języka  – element Metody Krakowskiej;
   Technika budująca początki komunikacji językowej w oparciu o słownik, gramatykę i składnię.
  Polega na wprowadzania struktur językowych w odpowiedniej kolejności.
  Koszt: 60 zł
______________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Logorytmika RYTM RUCH SŁOWO
   Metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Konsultacje dla rodziców   
   Konsultacje logopedyczne dla rodziców obejmują wyjaśnienie zaistniałego problemu, istoty zaburzeń mowy, przedstawienie zestawów
   ćwiczeń przygotowanych indywidualnie
dla każdego dziecka. Rodzic powinien być świadomy jak ważna jest współpraca z logopedą
   i systematyczne ćwiczenia
w domu.
  Koszt: 60 zł
______________________________________________________________________________________________________________________________________
UKOŃCZONE KURSY i SZKOLENIA
„Wczesna Interwencja Logopedyczna dzieci do 3 r.ż. ”,
Centrum Kształcenia DOBRA KADRA,
Warszawa
___________________________________________________________________________________________

„Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania”,
Centrum Metody Krakowskiej
w Krakowie
___________________________________________________________________________________________

Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący).
ABC początkującego logopedy”
INSTYTUT LOGOPEDYCZNY,
WROCŁAW
___________________________________________________________________________________________

„Rotacyzm. ABC początkującego logopedy”,
INSTYTUT EDUKACJI LOGOPEDYCZNEJ,
WROCŁAW
___________________________________________________________________________________________

„Wady wymowy k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek.
ABC poczatkujacego logopedy”
INSTYTUT EDUKACJI LOGOPEDYCZNEJ,
WROCŁAW
___________________________________________________________________________________________

Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole”
Specjalistyczne Centrum Edukacji  
EDU-MACH
___________________________________________________________________________________________

„Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”
Specjalistyczne Centrum Edukacji
EDU-MACH
___________________________________________________________________________________________

„Psychologia pozytywna w edukacji”
Specjalistyczne Centrum Edukacji
EDU-MACH
___________________________________________________________________________________________

"Samokontrola czy samoregulacja emocji u dziecka”
Specjalistyczne Centrum Edukacji
EDU-MACH
___________________________________________________________________________________________

„Terapia ręki”,
Specjalistyczne Centrum Edukacji
EDU-MACH
___________________________________________________________________________________________

„Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole”
Specjalistyczne Centrum Edukacji
EDU-MACH
___________________________________________________________________________________________
„Programowanie języka”,
Puzzle Therapy.
___________________________________________________________________________________________

„Logorytmika – ruch słuch słowo©”
Uprawnienia do prowadzenia zajęć logorytmicznych,
PROCENTRUM
WROCŁAW
___________________________________________________________________________________________

„Badania słuchu dla logopedów”  
(audiometria tonalna, audiometria impedancyjna, otoskop),
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”,
Warszawa
___________________________________________________________________________________________

CERTYFIKATY
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Specjalistyczny Gabinet
Psychologiczno-Psychoterapeutyczny
Lubin - Legnica

www.psychologlubin.pl
www.psychologlubin.pl
Wróć do spisu treści