Psychoterapia - Specjalistyczny Gabinet Psychologiczno - Psychoterapeutyczny

FOLLOW
Przejdź do treści

.

Psychoterapia
Psychoterapia indywidualna
- pomaga poznać lepiej własne sposoby funkcjonowania, poprawić jakość życia.
- głównym narzędziem pracy jest rozmowa z psychoterapeutą.
- sesje odbywają się w częstotliwości od jednej do trzech w tygodniu.
- terapie trwają 50 minut
________________________________________________________
Psychoterapia par
- najczęściej rozpoczyna się w momencie, gdy pary przeżywają kryzysy
 w związku.
- terapia dąży do lepszego zrozumienia partnera jego motywacji działania
 oraz potrzeb
________________________________________________________
Psychoterapia grupowa
- cotygodniowe spotkania tej samej grupy osób.
- kontakt z innymi członkami grupy umożliwia zaobserwowanie własnych
 sposobów
funkcjonowania na tle innych ludzi.
- stają się one źródłem informacji o naszym sposobie budowania relacji
__________________________________________________________________________________________________________________________
Konsultacje psychologiczne
- kilka spotkań, których celem jest określenie wraz z psychoterapeutą możliwych  sposobów oddziaływania na doświadczaną trudność życiową.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Diagnoza psychologiczna (wraz z opinią)
- spotkania pozwalające na określenie psychologicznego  funkcjonowania człowieka  w szerokim rozumieniu.   
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Wizyty domowe
- proponowane są osobom, które z różnych powodów nie są w stanie dotrzeć do gabinetu
___________________________________________________________________________________________________________________________________


Specjalistyczny Gabinet
Psychologiczno-Psychoterapeutyczny
Lubin - Legnica

www.psychologlubin.pl
www.psychologlubin.pl
Wróć do spisu treści